top of page

Dga: pas op pensioen bij forse lening bij je bv


Als je als dga bij je bv een forse lening afsluit, kan dat verregaande fiscale gevolgen hebben. Die gevolgen kunnen ook betrekking hebben op je pensioen.


Onzakelijke lening

In een zaak die speelde bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had een dga bij zijn bv ruim € 2,3 miljoen aan schulden staan. De inspecteur was van mening dat de lening onzakelijk was. Onder meer omdat er aandelen verpand zouden worden als zekerheid, maar dit was niet gebeurd. Ook was het kredietplafond van € 2 miljoen ruim overschreden. Bovendien was het nog maar zeer de vraag of de dga de lening ooit af zou kunnen lossen, gelet op zijn financiële reserves.


Pensioen afgekocht?

De inspecteur ging er daarom vanuit dat het pensioen van de dga met een waarde van ruim € 1,4 miljoen in feite was afgekocht. De rechter was het hiermee echter niet eens, want de opgebouwde schuld zou altijd nog verrekend kunnen worden met het pensioen. Dit betekende dan wel dat het pensioen voorwerp van zekerheid was geworden. Dit leidde tot belastingheffing over de waarde van het pensioen, zodat de navordering in stand bleef.


Excessief lenen

De uitspraak maakt duidelijk dat dga's moeten oppassen met het afsluiten van al te grote leningen bij de eigen bv, zeker als men over onvoldoende financiële reserves beschikt.


Let op! De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. Een dga kan dan in beginsel nog maximaal € 700.000 bij zijn bv lenen, of betaalt over het meerdere belasting.


댓글


bottom of page