top of page

EINDEJAARSTIP – Keer dividend uit en voorkom dat heffingskortingen verloren gaan


Enkele heffingskortingen worden nog maar beperkt uitbetaald aan je partner. Het betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De afbouw van deze kortingen vindt al jaren plaats.


Dit jaar kan jouw partner nog maar 13,33% van de kortingen uitbetaald krijgen op voorwaarde dat je wel voldoende belasting betaalt, vanaf 2023 helemaal niets meer. Degenen die voor 1 januari 1963 geboren zijn, hebben geen last van de beperkte overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, wel van de beperkingen inzake de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.


Hoe is het verlies aan heffingskorting op te vangen?

Heeft jouw partner geen of onvoldoende eigen inkomsten, maar heb je wel inkomsten uit aanmerkelijk belang, dan is hiermee het verlies aan heffingskortingen op te vangen. Door bijvoorbeeld voor 31 december 2021 dividend uit te keren vanuit de bv’s en dit inkomen in de aangifte aan je partner toe te delen, kunnen de heffingskortingen toch worden benut.


Tip: voorkom vermogensrendementsheffing (box 3) door het uit te keren dividendbedrag weer als agio terug te storten in box 2.


Goede timing

Dividend uitkeren om louter belasting in box 2 te besparen, is vaak niet aan te raden. Dat wordt anders als het rendement toeneemt of als je over weinig vermogen in privé beschikt. Áls je besluit om dividend uit te keren, is het belangrijk goed na te denken over de timing in verband met de peildatum in box 3 en het benutten van heffingskortingen bij jezelf of je partner. We berekenen graag wat in jouw situatie het voordeligst is.


Comments


bottom of page