top of page

EINDEJAARSTIP – Speel in op hogere MIA in 2022


Vanaf 2022 gelden er voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) hogere percentages. De percentages 13,5%, 27% en 36% worden vervangen door 27%, 36% en 45%.


Dit zou kunnen betekenen dat het voordeliger is om een voorgenomen investering waarvoor de MIA is aan te vragen, uit te stellen tot 2022. Het is echter nog niet duidelijk of de bedrijfsmiddelen die nu voor de MIA in aanmerking komen, hiervoor ook volgend jaar in aanmerking komen en voor welk percentage.


Milieulijst 2022

De Milieulijst voor 2022 waarop de bedrijfsmiddelen vermeld worden die in 2022 voor de MIA in aanmerking komen, wordt namelijk pas eind december van dit jaar gepubliceerd. Houd deze publicatie dus goed in de gaten en beslis pas op het moment waarop een en ander duidelijk is over het moment van investeren. Voor de MIA is het moment van aangaan van de verplichting, meestal het moment waarop je de aankooporder ondertekent, beslissend voor het recht op de MIA. Om in aanmerking te komen voor de MIA, moet je je investering wel binnen drie maanden nadat de bv de investeringsverplichting is aangegaan, melden bij rvo.nl.


Comments


bottom of page