top of page

EINDEJAARSTIP – Speel in op verlenging tariefschijf

Bijgewerkt op: 29 nov. 2021


De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2022 verlengd. Het lage tarief geldt in 2021 voor de eerste € 245.000 winst, maar vanaf 2022 voor de eerste € 395.000 winst. Valt de winst van jouw bv dit jaar hoger uit dan € 245.000, dan is het vaak voordelig om kosten van je onderneming, als dat mogelijk is, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen en opbrengsten, als dat mogelijk is, zo veel mogelijk uit te stellen.


Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven. Op deze manier blijft de winst wellicht zowel dit jaar als volgend jaar slechts belast tegen een tarief van 15%. Daarnaast wordt het tarief van 25% per 2022 verhoogd naar 25,8%.


Jaar Tarief eerste schijf Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf

2020 16,5% € 200.000 25%

2021 15% € 245.000 25%

2022 15% € 395.000 25,8%


Tip: wijkt de winst af van de verwachtingen, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkom je de betaling van belastingrente, die vanwege de coronacrisis verlaagd is naar 4%, terwijl je bij een teruggave voorkomt dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting vanaf 2022 weer 8% bedraagt.


Commentaires


bottom of page