top of page

Gebruikelijk loon dga verhoogd

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000. Vorig jaar mocht een dga nog uitgaan van een gebruikelijk loon van € 46.000.


Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon moet worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv, als een van deze bedragen meer is dan € 47.000.


Let op! Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.


Ook lager gebruikelijk loon onder bijzondere omstandigheden

Een lager gebruikelijk loon is onder bepaalde bijzondere omstandigheden ook mogelijk. Het gaat dan om bv’s die voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2021 als starter wordt aangemerkt, overige startende bv’s die het gebruikelijk loon niet kunnen betalen en om verlieslijdende bv’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden.


Corona

Voor het jaar 2020 was bepaald dat ook bv’s die getroffen werden door de coronacrisis, het gebruikelijk loon lager konden vaststellen. Het is nog onduidelijk of deze maatregel ook voor 2021 zal gelden.


Denk je dat je dit jaar je gebruikelijk loon onder de verplichte norm wilt of moet stellen, neem dan contact met ons op.


Comments


bottom of page