top of page

Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3


Heb je recht op het rechtsherstel box 3? En ben je binnenlands belastingplichtig in Nederland, maar heb je ook buitenlandse bezittingen en schulden? Dan is onder voorwaarden gebruik te maken van een ‘goedkeuring’ van de staatsecretaris bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting.


Rechtsherstel box 3

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement.


Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel moet gaan bieden. Inmiddels is de Belastingdienst begonnen met het rechtsherstel voor een eerste doelgroep.


Voorkoming dubbele belasting

Heb je buitenlandse bezittingen en schulden, dan heb je recht op een voorkoming van dubbele belasting. De systematiek voor de berekening van deze voorkoming sluit echter niet volledig aan bij de berekeningswijze van het rechtsherstel box 3. Daarom heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat voor de berekening van de voorkoming van dubbele belasting rekening gehouden mag worden met de berekening van het rechtsherstel.


Let op! Deze goedkeuring geldt alleen als de berekening van het rechtsherstel box 3 leidt tot een verlaging van het voordeel uit sparen en beleggen in box 3.


Toepassing goedkeuring

Een verzoek om toepassing van de goedkeuring is in principe niet nodig. Als je aanspraak kan maken op de goedkeuring, zou je hierover automatisch bericht moeten krijgen van de Belastingdienst.


Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.Comments


bottom of page