top of page

In 2023 nog dividend uitkeren of juist niet?

Bijgewerkt op: 9 nov. 2023


EINDEJAARSTIP 2023 | Per 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2, waaronder dus ook inkomen uit dividend valt, gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven. Een tarief van 24,5% dat van toepassing is op inkomsten tot € 67.000 en een tarief van 33% over het meerdere.


Dit betekent dat je in 2023 over de eerste € 67.000 aan uitgekeerd dividend 2,4%-punt meer belasting betaalt dan in 2024. Keer je meer dividend uit, dan betaal je in 2023 over het meerdere 6,1%-punt minder belasting dan in 2024. Heb je een fiscale partner, dan is het uitgekeerde dividend in de aangifte onderling te verdelen. In dat geval geldt het dubbele van genoemde bedragen. Dus samen betaal je in 2023 tot € 134.000 2,4%-punt meer aan belasting en over het meerdere 6,1%-punt minder dan in 2024.


Anticipeer zo goed mogelijk op de komende tariefswijzigingen in box 2. Hoe dit voor jou het best uitpakt, hangt af van jouw persoonlijke situatie.


Let op! Dividenduitkeringen hebben ook effect op je box 3-vermogen en excessief lenen. Heb je als aanmerkelijkbelanghouder een schuld die meer bedraagt dan € 700.000, dan heb je namelijk tot 31 december 2023 de tijd om deze terug te brengen. Doe je niets, dan ben je in box 2 belasting verschuldigd over het bedrag boven de € 700.000. De grens van € 700.000 wordt in 2024 verder verlaagd naar € 500.000. Overleg met ons of het voordelig is om nu dividend uit te keren, of het beter is om te wachten tot 2024, of om later in één keer een hoger bedrag aan dividend uit te keren.  


Let op! Houd er verder rekening mee dat oppotten van winst in de bv vanaf 2024 minder aantrekkelijk wordt. Bij de uiteindelijke verkoop van je bv betaal je dan immers al snel het tarief van 33%.


コメント


bottom of page