top of page

Is een restant persoonsgebonden aftrek te verrekenen?


Als in een jaar je persoonsgebonden aftrekposten hoger zijn dan je inkomen, resteert er een bedrag aan persoonsgebonden aftrek dat je in de toekomst in aftrek kan brengen op je inkomen. Maar wat als je in de jaren erna geen aangifte doet? Hoe lang blijft aftrek dan nog mogelijk?


Persoonsgebonden aftrek

Persoonsgebonden aftrekposten zijn de kosten van alimentatie, zorgkosten, giften en de kosten van tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten. Deze kosten mag je aftrekken van je inkomen in box 1. Is dit onvoldoende om de aftrek te verrekenen, dan mag je het overgebleven deel in aftrek brengen op je inkomen in box 3, daarna op je inkomen in box 2.


Restant blijvend aftrekbaar?

Blijft er dan nog een restant aan persoonsgebonden aftrekposten over, dan is dit blijvend aftrekbaar met je inkomen in komende jaren. Dit betekent tot je dood.


Geen aangifte gedaan, wat nu?

Heb je in enig jaar geen aangifte gedaan en is er geen aanslag opgelegd, dan is het restant te verrekenen met je inkomen in het eerstvolgende jaar waarin je weer een aanslag krijgt opgelegd. Heb je ten onrechte geen aangifte gedaan, dan kan de inspecteur in sommige gevallen nog een aanslag opleggen of navorderen. Een restant aan persoonsgebonden aftrek moet dan op deze inkomens in aftrek worden gebracht.


Let op! Het restant aan persoonsgebonden aftrek gaat zelfs na emigratie niet verloren. Wordt iemand opnieuw belastingplichtig door remigratie, dan kan het restant dus nog gewoon in aftrek worden gebracht.


Comments


bottom of page