top of page

Keer dividend uit en voorkom dat heffingskortingen verloren gaan


EINDEJAARSTIPS 2022 | Enkele heffingskortingen worden nog beperkt uitbetaald aan de minstverdienende partner als die partner die heffingskortingen niet zelf kan benutten. Het betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit jaar krijg je nog maar 6,67% van de kortingen uitbetaald op voorwaarde dat je fiscale partner wel voldoende belasting betaalt, vanaf 2023 helemaal niets meer.


Degenen die voor 1 januari 1963 geboren zijn, hebben geen last van de beperkte uitbetaling van de algemene heffingskorting, wel van de beperkingen inzake de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.


Hoe is het verlies aan heffingskorting op te vangen?

Heeft jouw partner geen of onvoldoende eigen inkomsten, maar heb je wel inkomsten uit aanmerkelijk belang? Dan vang je hiermee het verlies aan heffingskortingen op. Door bijvoorbeeld uiterlijk 31 december 2022 dividend uit te keren vanuit je bv’s en dit inkomen in de aangifte aan je partner toe te delen, kunnen de heffingskortingen toch worden benut. De dividenduitkering kan daardoor tot zekere hoogte zelfs belastingvrij zijn.


Comments


bottom of page