top of page

Ken jezelf een lager gebruikelijk loon toe


EINDEJAARSTIPS 2022 | Als dga moet je je een gebruikelijk loon van minimaal € 48.000 (2022) toekennen. Dit gebruikelijk loon is onder voorwaarden lager vast te stellen dan € 48.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

  • 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking;

  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);

  • € 48.000.

Om het loon lager dan € 48.000 vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager is dan € 48.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon altijd minimaal € 48.000.


Vanaf 2023 wordt de eerste eis inzake het gebruikelijk loon aangescherpt en moet het

gebruikelijk loon niet minstens 75% zijn van het loon uit de vergelijkbaarste

dienstbetrekking, maar 100% van dit loon.


Uitzonderingen

Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2022 als starter aangemerkt, dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Deze start-upregeling is maximaal drie jaar toe te passen.


Let op! De regeling voor start-ups komt per 2023 te vervallen. Dga’s die deze regeling toepasten, mogen dit nog voortzetten in 2023 en 2024 (afhankelijk van wanneer de regeling voor het eerst werd toegepast).


Starters

Ook starters mogen maximaal drie jaar lang uitgaan van een lager loon als de bv het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat er veel is geïnvesteerd of de bv een lage cashflow heeft. Daarnaast mogen ook structureel verlieslijdende bv’s aan de dga een lager gebruikelijk loon toekennen.


Let op! In bovenstaande situaties kan zelfs een gebruikelijk loon worden toegekend dat lager is dan het minimumloon als hiervoor zakelijke gronden bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de continuïteit van je bv in gevaar komt als de bv toch een gebruikelijk loon ter hoogte van het minimumloon zou uitbetalen.


Commentaires


bottom of page