top of page

Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling


Als dga moet je jaarlijks ten minste een minimumbedrag aan salaris uit je bv opnemen. Door dit te verminderen met kostenvergoedingen en de bijtelling voor de auto van de zaak, wordt je gebruikelijk loon lager.


Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon moet volgens de wet worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv, als een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.


Belast in box 1

Het gebruikelijk loon van de dga wordt belast in box 1 en dat tarief loopt al snel op tot 49,5%. Het is daarom meestal lucratief je gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Je kan dan het gebruikelijk loon verlagen met belaste en onbelaste kostenvergoedingen. Deze moeten wel duidelijk aan de dga zijn toe te rekenen. Ook mag je het gebruikelijk loon verminderen met de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak.


Voorbeeld:

Kostenvergoedingen: € 2.000

Bijtelling auto van de zaak: € 11.000 (22% x € 50.000)

Totaal: € 13.000


Je kan het gebruikelijk loon in dit voorbeeld verlagen met € 13.000. Zou je normaal gesproken een gebruikelijk loon van € 47.000 op moeten nemen aan salaris, dan kan je dat in deze situatie dus beperken tot € 47.000 -/- € 13.000 = € 34.000.


Tip: overweeg ook om in plaats van een gebruikelijk loon jezelf dividend uit te keren. Dat kan voordeliger zijn.


Comments


bottom of page