top of page

Landbouwnormen eigen gebruik en privégebruik 2023 bekend


De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor de onttrekkingen voor eigen gebruik bekendgemaakt. Ook is bekendgemaakt hoe het privégebruik voor het jaar 2023 berekend moet worden met betrekking tot de kosten van energie, water en hobbydieren.


Eigen gebruik

Bij de normen voor eigen gebruik moet onder meer gedacht worden aan melk, fruit en kippen. Aangegeven wordt wanneer je moet uitgaan van een gemiddeld gebruik en wanneer je je eigen gebruik zelf moet bijhouden. Bij vee moet je uitgaan van de slachtafrekening.


Eerder bekend

De cijfers zijn nodig voor de laatste btw-aangifte over 2023. Ze zijn daarom eerder bekend dan de rest van de landbouwnormen. Die volgen later.


Energie en water

Het verbruik van energie en water is onder meer afhankelijk van de gezinsgrootte. Aan de hand van richtbedragen kan je dan zelf berekenen wat de waarde van het privégebruik in de individuele situatie is.


Yorumlar


bottom of page