top of page

Let op bij schenking voor eigen woning


Schenk je in 2023 voor een eigen woning of schonk je in het verleden voor een eigen woning? Let dan goed op. Vanaf 2023 is schenking nog maar beperkt mogelijk. Met een aantal punten bij de schenking van ouders aan kinderen heeft de staatssecretaris onlangs wel toegezegd soepel om te gaan.


Schenking in 2023 van ouder aan kind

De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, is in 2023 verlaagd. Schenk je voor het eerst in 2023 een bedrag voor een eigen woning aan je kind(eren), dan bedraagt de maximale schenkingsvrijstelling € 28.947. Het is dan echter slimmer om een beroep te doen op een andere eenmalige vrijstelling. Deze bedraagt in 2023 namelijk ook € 28.947 én deze is vrij besteedbaar. Aangezien je maar van één van beide vrijstellingen gebruik kan maken, is het daarom beter om voor deze vrij besteedbare schenkingsvrijstelling te kiezen.


Let op! Ook voor deze vrij besteedbare schenking gelden voorwaarden. Informeer naar deze voorwaarden.


Gelijke behandeling

Kies je per abuis als ouder toch voor de schenkingsvrijstelling eigen woning, dan heeft de staatssecretaris onlangs een toezegging gedaan: een schenking in de relatie ouders/kinderen, waarbij in de aangifte schenkbelasting 2023 een beroep wordt gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling eigen woning, wordt hetzelfde behandeld als de eenmalige verhoogde vrijstelling zonder bestedingseis.


Nogmaals schenkingsvrijstelling na ontbinding schenking

In de schenkingsovereenkomst voor de eigen woning is veelal opgenomen dat de schenking ontbonden wordt als deze niet besteed wordt aan de in de wet opgenomen bestedingsmogelijkheden voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking heeft in de twee kalenderjaren ná de eerste schenking de tijd om de schenking te besteden. Gebeurt dat niet, dan wordt de schenking volgens de afspraak in de schenkingsovereenkomst ontbonden. De ontvanger moet het geschonken bedrag dan terugbetalen en een melding hiervan doen bij de Belastingdienst.


Tip: de staatssecretaris heeft goedgekeurd dat na zo’n ontbinding opnieuw een beroep gedaan kan worden op de schenkingsvrijstelling eigen woning of de eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen.


Voorbeeld | In 2022 heb je een bedrag van € 106.671 aan je kind geschonken voor een eigen woning. In de schenkingsovereenkomst nam je op dat de schenking vervalt als jouw kind dit bedrag niet vóór 2025 besteed aan één van de in de wet opgenomen bestedingsmogelijkheden voor de eigen woning. Jouw kind besteedt het bedrag niet vóór 2025 aan zo’n bestedingsmogelijkheid. Dit betekent dat de schenking geheel vervalt. Je kind betaalt het bedrag geheel aan jou terug en meldt vóór 1 juni 2025 bij de Belastingdienst dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling. De staatssecretaris keurt goed dat je daarna opnieuw een beroep kan doen op de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen. Hiervoor moet op het moment van die nieuwe schenking dan wel voldaan worden aan alle voorwaarden voor die vrijstelling.


Let op! Als je niet voldoet aan alle voorwaarden die de staatssecretaris opneemt voor de goedkeuring, kan je niet opnieuw een beroep doen op de vijstelling. Laat je daarom adviseren over die voorwaarden.


Comments


bottom of page