top of page

Lever uiterlijk 15 mei Gecombineerde opgave in


Als agrarisch ondernemer vul je ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Heb je dit nog niet gedaan? Houd dan de deadline in de gaten, in 2022 kan dit namelijk tot en met 15 mei.


Gecombineerde opgave

Met de Gecombineerde opgave geven agrariërs gegevens door aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kan je een aantal subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Als glastuinder geef je met de opgave je CO2-emissie aan de RVO door.


Voor wie is gecombineerde opgave bestemd?

Je vult de opgave in als je:

 • gegevens aan de RVO moet doorgeven voor de Landbouwtelling. Je staat bij KVK ingeschreven met een SBI-code voor een agrarisch bedrijf;

 • opgave moet doen vanuit het mestbeleid;

 • je CO2-emissie aan de RVO door moet geven. Je bent glastuinder en hebt verwarmde kassen;

 • de basis- en vergroeningsbetaling wil laten uitbetalen;

 • subsidie(s) vanuit het GLB wilt aanvragen.

Welke subsidies?

In de gecombineerde opgave zijn de volgende subsidies aan te vragen:

 • Uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling

 • Extra betaling voor jonge landbouwers

 • Nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve

 • Betalingsrechten Nationale reserve 2022

 • Brede weersverzekering

 • Graasdierpremie

 • Diergezondheidsfonds

 • Meer fosfaat gebruiken

Digitaal aanleveren

Je dient de Gecombineerde opgave online in via de site van de RVO (rvo.nl). Hiervoor heb je als ondernemer eHerkenning nodig met tenminste niveau 2+. Ook kan je je percelen registreren en wijzigen. Vraag je in de opgave één of meer subsidies aan van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dan kun je de voorafgaande controles bekijken.


Let op! Nadat je de opgave verstuurd hebt, zie je direct een ontvangstbevestiging in het scherm.Comments


bottom of page