top of page

Maximaliseer voordeel KIA


Als je dit jaar meer dan € 2.400, maar niet meer dan € 328.721 investeert, kan je in aanmerking komen voor de extra aftrek op de winst voor kleinschalige investeringen (KIA). Door jouw investeringen op het einde van dit jaar goed te plannen, kan je de KIA maximaliseren.


Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijg je relatief minder KIA als je investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen € 59.170 en € 109.574 krijg je aan KIA een vast bedrag van € 16.568. Boven een investeringsbedrag van € 109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan € 328.721.


Let op! De KIA is een extra aftrek op de winst, bovenop de normale afschrijving op het bedrijfsmiddel. Het voordeel is zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting dus afhankelijk van de hoogte van het belastingtarief.


Plannen loont

De KIA heeft betrekking op je jaarbedrag aan investeringen. Daarom loont het de investeringen over het jaar te plannen. Heb je bijvoorbeeld dit jaar tot nu toe € 50.000 geïnvesteerd en ben je van plan in december ook voor € 50.000 te investeren, dan krijg je dit jaar in totaal € 16.568 aan KIA. Stel je je investering in december uit tot januari en investeer je verder in 2022 niet, dan investeer je dus zowel in 2021 als in 2022 voor € 50.000 en levert dit € 28.000 aan KIA op, ofwel € 11.432 meer.


Geringe investeringen samenvoegen

Bij geringe investeringen loont het juist om investeringen over meerdere jaren zo mogelijk samen te voegen. Investeer je bijvoorbeeld zowel dit jaar als volgend jaar voor € 1.500, dan krijg je beide jaren geen KIA. Investeer je dit jaar € 3.000 en volgend jaar niets, dan bedraagt de KIA 28% x € 3.000 = € 840.


Plan ook de desinvesteringen

Stoot je een bedrijfsmiddel af waarop je KIA hebt ontvangen toen je investeerde, dan moet je je KIA over de verkoopprijs weer terugbetalen. Dit hoeft alleen als je het bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin je investeerde, dus alle bedrijfsmiddelen die je vanaf 2017 hebt gekocht.


Tip: stel daarom de verkoop van een bedrijfsmiddel dat je in 2017 hebt gekocht zo mogelijk uit tot 2022.


Laat het weten als je vragen hebt over de KIA.


Comments


bottom of page