top of page

Met terugwerkende kracht de bv in of uit?


Wil je met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 jouw onderneming in een bv inbrengen of je onderneming weer uit de bv halen? Of twijfel je hierover? Onderneem dan vóór 1 oktober 2022 actie.


De bv in

Of het verstandig is om je onderneming in een bv in te brengen, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van je onderneming. Zo kunnen aansprakelijkheid of toekomstige bedrijfsoverdracht een reden zijn om je onderneming in te brengen in een bv.


De bv uit

Bij de beslissing om de onderneming weer uit de bv te halen, spelen vaak de kosten voor het in stand houden van de bv en de belastingheffing een rol.


Fiscale motieven

Fiscale motieven zullen ook een rol spelen bij de keuze om de onderneming vanuit een bv te drijven of juist niet. Door verschillen in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting was bij hogere winsten over het algemeen de bv aantrekkelijker.


Let op! In het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota zijn fiscale wijzigingen in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting aangekondigd. Op dit moment is nog onduidelijk welke wijzigingen worden doorgevoerd en per wanneer die wijzigingen dan ingaan. Of de bv fiscaal aantrekkelijker is of niet, was al nooit voor iedere onderneming eenduidig te bepalen, maar is op dit moment nog lastiger te beoordelen. Op Prinsjesdag wordt meer duidelijkheid verwacht over de voorgenomen wijzigingen.


Terugwerkende kracht tot begin 2022

De motivatie om over te stappen naar een bv of juist de bv weer uit te gaan zal altijd een combinatie zijn van verschillende afwegingen. Overweeg je de bv in of uit te gaan, dan kan je dit nu nog regelen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Je moet daarvoor vóór 1 oktober 2022 jouw intentie om over te stappen naar een bv of om de bv weer uit te gaan registeren bij de Belastingdienst.


Tip: twijfel je nog, bijvoorbeeld omdat je eerst meer duidelijkheid wil hebben over de aangekondigde wijzigingen in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting? Registreer dan wel jouw intentie bij de Belastingdienst. Als je dan besluit om de bv in of de bv uit te gaan, kan dat in ieder geval nog, onder voorwaarden, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Je hebt dan tot en met 31 maart 2023 om de bv daadwerkelijk op te richten of te ontbinden.


Let op! Is jouw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar, dan gelden de hiervoor genoemde data niet voor jou. Je moet dan je intentie registreren binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar en de bv oprichten of ontbinden binnen vijftien maanden na het laatste volledige boekjaar.


Comments


bottom of page