top of page

Minder vrije ruimte werkkostenregeling in 2024


SPECIAL LONEN 2024 | Via de werkkostenregeling zijn als werkgever diverse zaken belastingvrij te vergoeden of te verstrekken aan je personeel. Een bekend voorbeeld is het kerstpakket. Blijven de vergoedingen binnen de zogenaamde ‘vrije ruimte’, dan hoeft ook de werkgever hier geen belasting over te betalen. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2024 verlaagd naar 1,92% (in 2023 nog 3%) van de loonsom tot een bedrag van € 400.000. Voor zover de loonsom hoger is, blijft de vrije ruimte over het meerdere 1,18%, net als in 2023.

 

Een en ander betekent dat de vrije ruimte in 2023 maximaal 3% x € 400.000 = € 12.000 bedroeg, plus 1,18% over het meerdere van de loonsom. In 2024 wordt dit dus maximaal 1,92% x € 400.000 = € 7.680, plus 1,18% over het meerdere van de loonsom. Dit betekent een verlaging van de vrije ruimte van maximaal € 4.320.

 

Tip: de beoordeling van de gebruikelijkheidstoets kan lastig zijn. Als tegemoetkoming beschouwt de Belastingdienst alle vergoedingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar als gebruikelijk. Dit bedrag geldt wel in alle redelijkheid. Als het loon van de werknemer door gebruik van deze € 2.400 bijvoorbeeld lager wordt dan het wettelijke minimumloon, mag je deze niet gebruiken.

 

Let op! Bij toepassing van de concernregeling wordt de vrije ruimte bepaald op 1,92% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom van het concern en op 1,18% over het meerdere. Je mag niet uitgaan van de vrije ruimte per onderdeel van het concern. De concernregeling kan dus alleen voordelig zijn als niet iedere bv binnen het concern de gehele vrije ruimte benut. Het onbenutte deel mag dan immers gebruikt worden door een andere bv binnen het concern.

 

Tip: ga eerst na of de concernregeling wel voordelig voor je is. Voor het jaar 2024 hoef je dit pas uiterlijk in het tweede aangiftetijdvak van 2025 definitief te beslissen.

Comments


bottom of page