top of page

Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming


De groottecriteria die bepalen of jouw onderneming als een grote, middelgrote, kleine of micro-onderneming wordt bestempeld, zijn in het najaar van 2023 in verband met de inflatietrend in de eurozone door de Europese Commissie aangepast. De Nederlandse ministerraad is akkoord met de voorgestelde wijzigingen.


Drempelbedragen

De drempelbedragen worden bepaald door drie criteria: omzet, balanstotaal en gemiddeld aantal medewerkers. De bedragen van de criteria balanstotaal en omzet zijn met zo’n 25 procent verhoogd.

 

De huidige en bijgestelde drempels (voor 25% inflatie en afgerond naar boven) worden: Balans

Netto-omzet

Micro

Vorig

350.000

700.000


Bijgesteld

450.000

900.000


Toename

28,6%

28,6%

Klein (onderkant)

Vorig

4.000.000

8.000.000


Bijgesteld

5.000.000

10.000.000


Toename

25%

25%

Klein (bovenkant)

Vorig

6.000.000

12.000.000


Bijgesteld

7.500.000

15.000.000


Toename

25%

25%

Middelgroot/ groot

Vorig

20.000.000

40.000.000


Bijgesteld

25.000.000

50.000.000


Toename

25%

25%

Bron: Europese Commissie (DG FISMA)


Ben je controleplichtig?

De drempelbedragen bepalen onder andere of jouw onderneming controleplichtig is. Met ingang van de nieuwe criteria krijgen ondernemingen te maken met de controleplicht van de jaarrekening als zij op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan minimaal twee van de drie criteria:

  • het balanstotaal kent een waarde van minimaal € 7.500.000;

  • de omzet bedraagt minimaal € 15.000.000;

  • er zijn minimaal 50 werknemers in dienst.

 

Ingangsdatum mag al voor boekjaar 2023

Alle lidstaten van de EU moeten de nieuwe drempelwaarden uiterlijk vanaf boekjaar 2024 toepassen. De Nederlandse overheid biedt echter de mogelijkheid, naar keuze van de onderneming, om deze nieuwe drempelbedragen met een vervroegde toepassing voor boekjaar 2023 al in te laten gaan. Dit is met name van belang voor middelgrote ondernemingen die op basis van de nieuwe criteria in boekjaar 2023 niet voldoen aan twee van de drie controlecriteria. Zij zijn daardoor dan voor dat boekjaar niet controleplichtig.

 

Let op! Val je niet in de categorie middelgrote/grote onderneming? Dan hoef je niet te voldoen aan de vereisten van de duurzaamheidsrapportage (CSRD).

Comments


bottom of page