top of page

Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen?


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stuurt bedrijven met regelmaat enquêtes toe. Ben je eigenlijk verplicht om dergelijke enquêtes in te vullen?


Waarom enquêtes?

Het CBS stuurt bedrijven enquêtes toe om cijfermatig inzicht te krijgen over talloze zaken die de overheid nodig heeft voor het bepalen van haar beleid. Denk daarbij aan inzicht in de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld aan de vraag of er mogelijke tekorten zijn of dreigen te ontstaan aan personeel in bepaalde sectoren.


Wettelijke verplichting

Een bedrijf is wettelijk verplicht de enquêtes van het CBS binnen de gestelde termijnen te beantwoorden.


Let op! Voor personen geldt de wettelijke verplichting niet. Een persoon kan wel verzocht worden om een enquête in te vullen, maar dit is dus niet verplicht.


Last onder dwangsom

Beantwoord je de enquête van het CBS niet, dan zal het CBS dit afdwingen via een zogenaamde last onder dwangsom. Je krijgt dan de kans om de enquête alsnog te beantwoorden. Als je dit niet binnen veertien dagen doet, moet je een dwangsom betalen.


Tip: het CBS legt niet meteen een last onder dwangsom op, maar stuurt altijd eerst een herinnering met de vraag om de gegevens met spoed op te sturen.


Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de omvang van de onderneming, de periode waarop de gevraagde gegevens betrekking hebben en je responsgedrag, ofwel de mate waarin je verzuimt de gevraagde gegevens aan te leveren. De hoogte van een dwangsom kan oplopen tot € 16.000, maar in bijzondere gevallen zelfs tot € 500.000.


Boete

Bij een tweede of volgende overtredingen kan je bestraft worden met een boete die kan oplopen tot maximaal € 5.000.


Let op! Het dan alsnog beantwoorden van de enquête doet de boete niet vervallen.


Bezwaar

Ben je het niet eens met een opgelegde sanctie, dan kan je in bezwaar bij de Directeur-Generaal van het CBS. Wijst deze je bezwaar af, dan kan je naar de rechter stappen.


Let op! Het ontvangen en betalen van een last onder dwangsom of een boete ontslaat je niet van de verplichting om de enquête te beantwoorden.


Comments


bottom of page