top of page

Onbelast zit-stabureau bij werknemer thuis


Heb je werknemers die (ook) vanuit huis werken? Dan wil je wellicht zorgen voor een zit-stabureau bij hen thuis. Kan dit onbelast voor de loonheffing?


Vrije ruimte werkkostenregeling

Je kan het zit-stabureau altijd aanwijzen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), mits het gebruikelijk is om een zit-stabureau aan een werknemer te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen. Nadeel van aanwijzen in de vrije ruimte is echter wel dat je mogelijk begin volgend jaar 80% eindheffing moet betalen over het deel van alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen waarmee je de vrije ruimte overschrijdt.


Let op! In 2023 bedraagt de vrije ruimte 3% van de totale fiscale loonsom tot € 400.000 en 1,18% daarboven.


Gericht vrijgestelde arbovoorziening

Gebruik van de vrije ruimte is niet nodig, als je voor het zit-stabureau gebruik kan maken van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. De vergoeding of terbeschikkingstelling is dan onbelast.


Om van deze gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen gebruik te kunnen maken, moet je echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het sta-zit bureau moet rechtstreeks voortvloeien uit de Arbowet;

  • de werknemer gebruikt het zit-stabureau voor zijn/haar werk op de thuiswerkplek; én

  • de werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor het zit-stabureau, ook niet door een uitruil bij bijvoorbeeld een cafetariaregeling.

Let op! De gerichte vrijstelling geldt alleen voor een zit-stabureau die voortvloeit uit de Arbowet. Bij een duurder model zijn de extra kosten niet gericht vrijgesteld. Je kan deze extra kosten wel aanwijzen aan de vrije ruimte, mits de extra kosten gebruikelijk zijn. Je kan ook de werknemer voor deze extra kosten een eigen bijdrage vragen.


Comments


bottom of page