top of page

Reiskosten coronavaccinatie aftrekbaar als zorgkosten


Moest je reizen om een coronavaccinatie te halen? Dan zijn de reiskosten aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten.


Coronavaccinatie

Over het algemeen zijn uitgaven die je doet om te voorkomen dat je ziek wordt niet aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten. In 1995 oordeelde de Hoge Raad echter al dat inentingskosten uitgaven voor geneeskundige hulp zijn. De Belastingdienst heeft daarom bevestigd dat deze uitgaven daarmee in de categorie aftrekbare specifieke zorgkosten vallen. Aan de coronavaccinatie zelf waren echter geen kosten verbonden. Je kan hiervoor dus ook niets aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.


Reiskosten voor coronavaccinatie

Dit is anders voor de reiskosten die je moest maken om naar de vaccinatielocatie te gaan. Deze zijn wel aftrekbaar als specifieke zorgkosten, bevestigde de Belastingdienst.


Let op! Je kan de werkelijke reiskosten in aftrek brengen. Reisde je met het openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn dat dus de werkelijke kosten voor het openbaar vervoer of de taxi. Reisde je met de auto? Dan gaat het om de werkelijke kosten per gereisde kilometer. Maakte je ook parkeerkosten, dan zijn deze kosten bij de aftrekbare autokosten op te tellen.


Geen aftrek voor (reiskosten) coronatest

Maakte je kosten voor het afnemen van een coronatest? Dan zijn die kosten niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten volgens de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor de reiskosten die je maakte naar de testlocatie. De Belastingdienst vindt namelijk dat geen sprake is van genees- en heelkundige hulp die plaatsvindt op voorschrift en onder begeleiding van een arts.


Beperking aftrek

Houd er rekening mee dat voor de aftrek van specifieke zorgkosten een drempelbedrag geldt. Alleen als alle zorgkosten die voor aftrek in aanmerking komen in een jaar boven dit drempelbedrag uitkomen, leidt dit tot een aftrekbaar bedrag. Het drempelbedrag is afhankelijk van je drempelinkomen en of je een fiscale partner hebt.


Let op! Naast het beperken van de aftrek specifieke zorgkosten door de drempel, kan deze aftrek ook lager uitvallen dan verwacht als jouw inkomen hoger was dan € 68.508 in 2021 of € 69.399 in 2022. Je belastingtarief boven dit inkomen is namelijk 49,50%, maar de aftrek van specifieke zorgkosten vindt niet plaats tegen 49,50% maar tegen 43% in 2021 en 40% in 2022.


留言


bottom of page