top of page

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register


Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Val je hieronder en heb je je nog niet ingeschreven, dan kan je te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekendgemaakt.


UBO-register

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.


Bij wie start de controle op inschrijving?

Ongeveer de helft van alle entiteiten die geregistreerd moeten zijn, voldoet nog niet aan deze plicht. Dit ondanks de ruime voorbereidingstijd. De aangekondigde sancties zullen zich daarom eerst richten op de entiteiten waar het risico op witwassen en financieren van terrorisme het grootst is. Bij andere entiteiten zal steekproefsgewijs gehandhaafd worden.


Let op! Voordat er gehandhaafd wordt, ontvang je eerst een brief met een laatste waarschuwing en met een termijn om alsnog aan de registratieplicht te voldoen.


Uiteenlopende sancties

De sancties zijn uiteenlopend. Ze variëren van een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom, tot in zeer uitzonderlijke gevallen een gevangenisstraf. Ook kan in uitzonderlijke gevallen een zaak voor strafrechtelijke handhaving worden doorverwezen naar het Openbaar Ministerie. Anderzijds zal ook op andere wijze gepoogd worden om het aantal geregistreerde entiteiten toe te laten nemen.


Nog niet ingeschreven?

Val je onder de verplichting je in te schrijven in het UBO-register en heb je dit nog niet gedaan? Doe dat dan alsnog. Dit doe je online bij de Kamer van Koophandel. Heb je hier vragen over of hulp bij nodig, neem dan contact met ons op.


Comentarios


bottom of page