top of page

Subsidieregeling glastuinbouw uitgebreid


Ondernemers in de glastuinbouw krijgen meer subsidiemogelijkheden voor het besparen van energie. Hiertoe wordt de bestaande subsidiefaciliteit EHG uitgebreid.


Energie-efficiëntie

Via de subsidieregeling Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) krijgt de glastuinbouw subsidie als in nieuwe machines en installaties voor energiebesparing wordt geïnvesteerd. Ondernemers en samenwerkingsverbanden van ondernemers krijgen maximaal 25% van de kosten vergoed die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn.


Subsidie voor nieuwe technieken

Voor een drietal nieuwe technieken is de EHG nu ook beschikbaar. Dit betreft:

  • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen. Of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.

  • Hogedruk vernevelinginstallatie voor kaskoeling.

  • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating.


Voorwaarden

Voor de EHG-subsidie gelden aanvullende voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en moet je vóór de aanvraag een overeenkomst met een leverancier afsluiten. Deze overeenkomst moet je meesturen met de aanvraag.


Aanvragen

De subsidie is digitaal aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Doe dit vóór 1 december 2021 17.00 uur. Binnen acht weken ontvang je bericht of de aanvraag is toegewezen.


Omvang subsidie

De omvang van de subsidie is afhankelijk van de soort en omvang van de investering. De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per aanvrager.


Vragen over de EHG-subsidie? Neem gerust contact op met je relatiebeheerder.

Комментарии


bottom of page