top of page

Tarieven box 1 – Inkomen uit werk en woning en verhoging arbeidskorting


PRINSJESDAGSPECIAL | Het tarief in de eerste schijf wordt iets verhoogd, van 36,93% (2023) naar 36,97% (2024). Vanaf 2024 wordt de tweede schijf minder geïndexeerd dan de inflatie. De indexatie is 3,55% in plaats van 9,9%.


Daarmee wordt de tariefschijf verlengd van € 73.071 naar € 75.624. Deze niet-volledige indexatie geldt ook voor gepensioneerden. Het tarief voor de tweede schijf blijft 49,5%.


Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2024

Belastbaar inkomen meer dan

maar niet meer dan

Tarief 2024

1e schijf

-

€ 75.624

36,97%

2e schijf

€ 75.624

-

49,5%

Verhoging arbeidskorting

De arbeidskorting wordt verhoogd met € 115. Boven op de inflatiecorrectie bedraagt de maximale arbeidskorting daardoor € 5.553 in plaats van € 5.052 (2023). Het doel van deze maatregel is om werken meer lonend te maken.


De voorgenomen halvering van de Jonggehandicaptenkorting gaat niet door, maar wordt juist verhoogd met € 82. Deze heffingskorting is van toepassing voor Wajong-ontvangers en personen die volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten recht hebben op een uitkering bij het vinden van werk.


Aanpassingen van andere heffingskortingen zijn weergegeven in deze tabel:

Heffingskortingen

2023

2024

Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd)

€ 3.070

€ 3.374

Arbeidskorting (maximaal)

€ 5.052

€ 5.553

Jonggehandicaptenkorting

€ 820

€ 902

Maximum inkomens-afhankelijke combinatie-korting

€ 2.694

€ 2.961

Ouderenkorting (maximaal)

€ 1.835

€ 2.017

Alleenstaande ouderenkorting

€ 478

€ 526

Afbouwpercentage van de arbeidskorting

6,51%

6,51%


コメント


bottom of page