top of page

Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart


Energie-intensieve mkb-ondernemers kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK kan worden verkregen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.


Tip: ook stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de TEK-regeling, kunnen een aanvraag indienen.


Berekening TEK

De TEK wordt berekend op basis van standaard verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op basis van het werkelijke gebruik en de actuele prijs. De TEK vergoedt maximaal 50% van het verschil boven de minimumprijs en bedraagt maximaal € 160.000.


Modelprijzen

Je komt alleen in aanmerking voor de TEK als je energiekosten meer dan 7% van je omzet bedragen. De energiekosten worden berekend aan de hand van modelprijzen voor gas en elektra voor 2022. Deze modelprijzen zijn inmiddels bekendgemaakt en bedragen voor gas € 2,41 per kuub en voor elektra € 0,59 per kWh.


Tip: je kan zelf uitrekenen of je voor de TEK in aanmerking komt. Op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn enkele rekenvoorbeelden opgenomen.


Verdere voorwaarden TEK

Naast de voorwaarde dat de energiekosten 7% van je omzet moeten bedragen, kent de TEK ook enkele andere voorwaarden. Zo moet je voldoen aan de mkb-toets; daarvoor geldt dat je minder dan 250 werknemers in dienst hebt en een omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen hebt. Je vindt alle voorwaarden op RVO.nl.


Voorschot van 50%

Op basis van de aanvraag ontvang je vooralsnog een voorschot van 50% van het te verwachten subsidiebedrag.


Aanvragen via de RVO

De tegemoetkoming kan vanaf 21 maart 2023 9.00 uur tot 2 oktober 2023 17.00 uur worden aangevraagd bij de RVO. Hiervoor is eHerkenning op niveau eH3 nodig, maar zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak kunnen ook met DigiD terecht.


Vaststellingsverzoek

Om de definitieve TEK te kunnen berekenen moet een vaststellingsverzoek worden ingediend. Ook dit moet bij de RVO gebeuren, uiterlijk op 31 mei 2024.


Коментарі


bottom of page