top of page

Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden


Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst in saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage dan normaal. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die bedoeld is om - in de kern gezonde - ondernemingen met schulden extra te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis.


Minnelijke saneringsakkoorden

Bij een minnelijk saneringsakkoord maakt de ondernemer buiten de rechter om afspraken met zijn schuldeisers om zijn schulden zoveel mogelijk binnen 36 maanden af te lossen. Na die periode wordt een mogelijke restschuld door alle schuldeisers kwijtgescholden. Een belangrijke voorwaarde is dat alle schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel.


Wat kan er met belastingschulden?

Bij de onderhandeling over het saneringsakkoord moet de ondernemer met alle schuldeisers afspraken maken over de aflossing. Vaak is ook de Belastingdienst een van de schuldeisers. Normaal gesproken wil de Belastingdienst bij een minnelijk saneringsakkoord het dubbele uitkeringspercentage ten opzichte van het percentage dat wordt afgelost aan de overige schuldeisers. In praktijk betekent dit nogal eens dat er voor de overige schuldeisers dan niets of niet veel overblijft, waardoor de kans op een akkoord van de overige schuldeisers aanzienlijk afneemt.


Tijdelijk met minder genoegen

Om de totstandkoming van minnelijke saneringsakkoorden te bevorderen neemt de Belastingdienst daarom tijdelijk genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als de overige schuldeisers. Dit geldt voor alle verzoeken tot minnelijke sanering die in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 worden ontvangen.


Let op! Een van de voorwaarden van de Belastingdienst is dat de ondernemer die om sanering verzoekt, zijn onderneming voortzet.


WHOA

Als niet alle schuldeisers akkoord willen gaan, is het ook mogelijk via de zogenaamde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) de rechter te vragen het saneringsakkoord goed te keuren. Alle betrokken schuldeisers zijn, na goedkeuring door de rechter, dan aan het saneringsakkoord gebonden.


Ook in saneringsakkoorden onder de WHOA neemt de Belastingdienst vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als concurrente schuldeisers.


Comments


bottom of page