top of page

Verblijfkosten eigen rijders 2022 vastgesteld


Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken. Het bedrag is voor 2022 verhoogd en bedraagt € 41,50 bruto per dag.


Voorwaarden

De vaste aftrek geldt onder de volgende voorwaarden:

  • De rit duurt langer dan 24 uur.

  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.

  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.

  • Het aantal gereden dagen moet je kunnen aantonen, bijvoorbeeld met facturen en tachograafschijven.

  • De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag.


Let op! Je mag ieder jaar opnieuw beslissen of je de regeling gebruikt. Als je dit doet, hoef je de verblijfkosten niet aan te tonen.


Internationale ritten korter dan 24 uur?

Op bovenstaande voorwaarden geldt één uitzondering. De regeling geldt namelijk ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de ondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur.


Hierbij gelden wel de volgende voorwaarden:

  • De ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen, eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft.

  • Het traject van elke rit bevindt zich in zijn geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de ondernemer.


Tip: je hoeft de regeling Verblijfskosten eigen rijders niet toe te passen als de kosten hoger zijn dan € 41,50. In dat geval moet je de gemaakte kosten wel kunnen aantonen. Dan is het van belang dat je alle bonnen hebt.


De regeling Verblijfskosten eigen rijders geldt alleen voor ondernemers waarvan de winst in de inkomstenbelasting belast wordt en dus niet voor de dga. Een dga kan zijn verblijfkosten onbelast door de bv laten vergoeden volgens de regels die gelden voor werknemers.


Vragen over de aftrek van verblijfkosten voor dit jaar? Neem contact met ons op. We helpen je graag.
Comments


bottom of page