top of page

Voldoe voor 1 december aan rapportageplicht energiebesparing


Gebruik je als ondernemer op een locatie jaarlijks minstens 50.000 kWh aan elektra en/of minstens 25.000 m3 gas? Dan heb je de wettelijke plicht energie te besparen. Je moet uiterlijk 1 december 2023 rapporteren bij de RVO over welke maatregelen je getroffen hebt.


Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht betekent dat je als zogenaamde ‘grootverbruiker’ verplicht bent alle energiebesparende maatregelen te treffen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder bedraagt. Ook maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die geen energie besparen maar die wel de uitstoot van CO2 reduceren, ben je verplicht te treffen.


Je voldoet aan je plichten als je bovengenoemde maatregelen uitvoert met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of als je alle maatregelen die voor jouw van toepassing zijn uitvoert die zijn vermeld op de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Voer je een maatregel van de EML niet uit, dan moet je een alternatieve maatregel uitvoeren die minstens evenveel energie bespaart. Heb je een energiebesparingsplicht, dan moet je hierover iedere vier jaar rapporteren.


Let op! Momenteel ligt er een wetsvoorstel om de terugverdientijd van vijf jaar naar zeven jaar te brengen. Mocht dit doorgaan, dan zal dit waarschijnlijk vanaf de volgende rapportageronde in 2027 het geval zijn.


Rapportageplicht

Je moet uiterlijk 1 december rapporteren bij de RVO over de maatregelen inzake energiebesparing. Rapporteren doe je digitaal. Hiervoor is eHerkenning op niveau eH3 nodig.


Let op! De energiebesparingsplicht en dus ook de rapportageplicht geldt ook voor ETS-ondernemingen (Emission Trade System), de glastuinbouw en bedrijven die over een omgevingsvergunning milieu moeten beschikken.


Rapportage onderzoeksplicht ook vóór 1 december indienen

Wordt er op een locatie van jouw bedrijf jaarlijks 10 miljoen kWh elektra of 170.000 m3 aardgas of meer verbruikt, dan geldt voor jouw bedrijf mogelijk ook een onderzoeksplicht inzake energiebesparing. Of je bedrijf over de onderzoeksplicht moet rapporteren, is verder afhankelijk van de vraag wie de milieuregels voor de milieubelastende activiteiten van je bedrijf bepaalt. Deze onderzoeksplicht betekent dat je iedere vier jaar onderzoekt en rapporteert welke energiebesparende maatregelen je bedrijf moet nemen. Meer informatie over de onderzoeksplicht vind je op RVO.nl.


Let op! Ook deze rapportage moet je uiterlijk 1 december 2023 bij de RVO aanleveren.

Let op! Je moet zelf de rapportage indienen. De rapportage is alleen uit te besteden aan een intermediair, als je deze machtigt dit voor jou te doen.


Meer informatie over alle maatregelen vind je op RVO.nl en Deb.nl. Je kan uiteraard ook met ons contact opnemen. We halen er graag voor je uit wat erin zit.


Comments


bottom of page