top of page

Wanneer zijn liquiditeiten duurzaam overtollig?


Als ondernemer in de inkomstenbelasting, dus als zelfstandig ondernemer, mag je in je bedrijf over niet te veel liquiditeiten beschikken. Duurzaam overtollige liquiditeiten moet je verplicht naar privé overbrengen. Maar wanneer is er sprake van ‘duurzaam overtollig’?


Box 1 of box 3?

Als je vermogen moet overhevelen naar privé heeft dit mogelijk consequenties voor het totaal aan belasting dat je betaalt. De opbrengst van het ondernemersvermogen is namelijk belast in box 1, die van jouw privévermogen in box 3. En dat kan een behoorlijk verschil uitmaken.


Redelijkheid

Als ondernemer mag je in principe zelf weten hoeveel liquiditeiten je in je onderneming aanhoudt, zo lang je de redelijkheid in het oog houdt. Dit betekent dat je liquide middelen aan mag houden voor de financiering van lopende bedrijfsuitgaven en te verwachten investeringen, maar ook voor het dekken van risico’s, voor de opbouw van reserves en voor de versteviging van je onderneming. De aard en omvang van een onderneming zijn hierbij bepalend.


Duurzaam overtollig?

In een zaak die onlangs speelde voor de rechtbank in Den Haag had een consultant in 2017 en 2018 € 850.000, respectievelijk € 625.000 aan liquiditeiten in zijn bedrijf zitten. Volgens de inspecteur en ook de rechter, was een groot deel hiervan duurzaam overtollig. Uiteindelijk besliste de rechter dat een bedrag van € 185.000 (2017) respectievelijk € 165.000 (2018) nog redelijkerwijs als ondernemingsvermogen aangemerkt kon worden. De rest verhuisde naar box 3.


Wat waren de motieven?

Voor de rechtbank was van belang dat er al jaren sprake was van een omzetdaling. Ook speelde mee dat de ondernemer al op leeftijd was en dat plannen om te investeren in onroerend goed al jaren niet werden uitgevoerd. Daarbij kwam dat het volgens de rechtbank ook niet aannemelijk was dat er binnen afzienbare tijd nog grote investeringen gedaan zouden worden.


Tip: om te voorkomen dat je liquiditeiten vanuit je bedrijf moet overhevelen naar privé, kan je overwegen om een bv op te richten. Aangezien dit ook zijn voors en tegens heeft, adviseren wij je graag bij een dergelijke afweging.


תגובות


bottom of page