top of page

Zet de shredder maar vast klaar...


We staan op de grens van weer een nieuw jaar, wat betekent dat je je archief kunt opschonen. Let wel op dat je sommige stukken niet te vroeg door de shredder doet. Als ondernemer heb je namelijk te maken met een fiscale bewaarplicht.


Bewaarplicht in beginsel zeven jaar

De fiscale bewaarplicht bedraagt in beginsel zeven jaar. Dit betekent dat je bijvoorbeeld je voorraad- en loonadministratie van 2013 na 31 december 2020 mag vernietigen. Er zijn echter uitzonderingen.


Termijn soms tien jaar

Akten en aankoopbewijzen inzake onroerend goed zal je sowieso niet snel weggooien, maar formeel bestaat hiervoor een bewaartermijn van tien jaar. Dit heeft onder meer te maken met de herzieningstermijn in de omzetbelasting voor onroerend goed van tien jaar.


Let op! Je moet je gehele administratie ook tien jaar bewaren als je elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert.


Termijn soms vijf jaar

Binnen de loonadministratie geldt soms een kortere bewaartermijn van vijf jaar. De volgende gegevens moet je ten minste vijf kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren:

  • loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, zoals het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen;

  • kopieën van het identiteitsbewijs;

  • kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van werknemer hebt gekregen.


Let op! Je moet ook de oude verklaringen en formulieren bewaren als die zijn vervangen door nieuwe.


Comments


bottom of page