top of page

Belangrijke punten bij laatste btw-aangifte 2022


Uiterlijk 31 januari 2023 moet je de laatste btw-aangifte over 2022 indienen en de verschuldigde btw aan de Belastingdienst betalen. Besteed in deze laatste btw-aangifte in ieder geval aandacht aan de jaarlijkse terugkerende mogelijke afdrachten en correcties.


Btw privégebruik auto

De btw die betrekking heeft op auto's van de zaak trek je gedurende het jaar af in de btw-aangiften. In de laatste btw-aangifte van het jaar moet je daarom btw afdragen over het privégebruik van de auto's van de zaak. Dit geldt zowel voor personenauto's als bestelauto's.


De btw-afdracht over het privégebruik van de auto bereken je in principe op basis van de verhouding tussen het zakelijk gebruik en privégebruik. Kan je die verhouding niet aantonen met een kilometeradministratie of anders? Dan bedraagt de btw-afdracht voor het privégebruik van de auto 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.


Tip: heb je bij de aankoop van de auto geen btw afgetrokken? Dan bedraagt de btw-afdracht voor het privégebruik 1,5% van de catalogusprijs. Je gaat in 2022 ook uit van 1,5 in plaats van 2,7% voor auto’s die je in 2017 of eerder in gebruik hebt genomen.


Let op! In tegenstelling tot de bijtellingsregels in de loon- of inkomstenbelasting, zijn de kilometer woon-werkverkeer voor de btw privé en niet zakelijk. Dit betekent dat ook voor een auto die niet tot een bijtelling leidt in de loon- of inkomstenbelasting omdat met deze auto aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé gereden wordt, btw over het privégebruik van de auto verschuldigd kan zijn.


Personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken

Personeelsvoorzieningen zijn zaken die je aan werknemers ter beschikking stelt. Denk aan fitness, ontspanning en loon in natura (waaronder een kerstpakket of een jubileumgeschenk). Gaf je in 2022 meer dan € 227 (excl. btw) per werknemer aan personeelsvoorzieningen uit? Dan moet je in de laatste btw-aangifte een btw-correctie toepassen.


Gaf je in 2022 goederen en diensten cadeau of tegen een symbolisch bedrag, bijvoorbeeld aan een zakenrelatie? Dan moet je een btw-correctie toepassen in de laatste btw-aangifte als de ontvanger van het cadeau minder dan 30% btw kan aftrekken én de waarde meer dan € 227 (exclusief btw) per ontvanger bedraagt.


Verkoop/diensten btw-belast en btw-vrijgesteld

Verkoop je goederen en/of verricht je diensten die deels met btw belast en deels van btw vrijgesteld zijn? Dan mag je de btw die betrekking heeft op de btw-vrijgestelde goederen en diensten niet in aftrek brengen. Gedurende het jaar 2022 heb je in de aangiften btw al een inschatting gemaakt van de niet-aftrekbare btw. In de laatste btw-aangifte van 2022 bereken je of deze inschatting juist is geweest en past je, waar nodig, een correctie toe.


Let op! Een vergelijkbare berekening pas je ook toe voor in 2022 ingekochte diensten en roerende zaken die je deels privé hebt gebruikt.


Let op! Voor investeringsgoederen gelden afwijkende regels. Investeringsgoederen zijn onroerende zaken, bijvoorbeeld een bedrijfspand, of roerende zaken waarop je voor de inkomstenbelasting afschrijft, bijvoorbeeld een computer.


Comments


bottom of page