top of page

Hoeveel cash hou je in je bedrijf?


Met het einde van het jaar in zicht, is het van belang even stil te staan bij de hoeveelheid liquiditeiten, ofwel cash, die je als IB-ondernemer in kas houdt. Liquide middelen die je overbrengt naar privé, zijn op de peildatum 1 januari namelijk bepalend voor de te betalen belasting in box 3.


Bedrijfsvermogen

Liquide middelen die je in je bedrijf onderbrengt en aanmerkt als ‘bedrijfsvermogen’, tellen niet mee in box 3. Het rendement dat je met dit vermogen maakt, valt in de winst en is dus belast in box 1.


Hoeveel rendement?

Het antwoord op de vraag wat voordelig is, hangt af van het rendement dat je op het vermogen maakt. Zet je het op een spaarrekening, dan is het rendement vrijwel nihil en kan je dit vermogen het beste in het bedrijf laten. Bij een hoog rendement kan het voordeliger zijn je liquide middelen naar privé over te brengen. Hier is het belast in box 3 en is de te betalen belasting afhankelijk van de omvang van je vermogen.


Geen vrije keuze

Je bent verplicht liquide middelen naar privé over te brengen als ze in jouw bedrijf ‘duurzaam overtollig’ zijn. Er is wel een marge, want hoeveel vermogen je in je bedrijf kunt laten, hangt af van de omstandigheden. Daarbij is bijvoorbeeld van belang hoeveel reserves wenselijk zijn met het oog op toekomstige investeringen, ondernemingsrisico’s en je persoonlijke omstandigheden.


Sancties tegen boxhoppen

Je kan je vermogen ook niet kortstondig onderbrengen in je bedrijf en daarna weer in privé. Vermogen dat vóór 1 januari vanuit privé naar het bedrijf wordt overgebracht én dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen deze box wordt gebruikt, rekent de fiscus namelijk toe aan beide boxen. Andersom, vanuit je bedrijf naar privé en terug, geldt overigens hetzelfde.


Let op! Dubbel belasting betalen is dan het gevolg.


Tip: voor vermogen dat langer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, heb je nog wel de mogelijkheid deze sanctie te voorkomen door zakelijke motieven te bewijzen.


Heb je vragen over de hoeveelheid liquiditeiten in je bedrijf, neem dan contact met ons op.


Comments


bottom of page